Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (08) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTR-062220-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân Liên hệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre, số 26B, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu để hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu để hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định.
Cán bộ phòng Kỹ thuật của Công ty kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ
- Nếu hợp lệ thì ra biên nhận
- Nếu không hợp lệ thì đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 3: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre
Chuyên viên phòng Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi thẩm định hồ sơ
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì cấp phép.
- Nếu không đủ điều kiện thì có thông báo lý do.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đủ điều kiện cấp phép đến Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp phép
Bước 5: Đến hẹn, người nộp hồ sơ mang biên nhận đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre số 26B, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre trong giờ hành chính nhận giấy phép
Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu
Bản sao giáy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp
Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép)
Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép)
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có)
Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Bến Tre
Số hồ sơ:
T-BTR-062220-TT
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

8
33