Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (08) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 1-20 trong 77620 TTHC

Số hồ sơ: T-HNO-BS1602

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng, kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNO-BS1603

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNO-BS1604

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được lập theo Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BQP-BS54

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BQP-BS55

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BQP-BS56

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BQP-BS57

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BQP-BS58

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giải quyết chế độ thai sản đối với đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BQP-BS59

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

14
45