Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (08) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 1-20 trong 78975 TTHC

Số hồ sơ: T-BLI-BS428

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giao khu vực biển.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BLI-BS429

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giao khu vực biển.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BLI-BS430

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giao khu vực biển.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BLI-BS431

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc Quyết định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU- 288367-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-288366-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Phiếu kiểm soát thu hoạch

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-288368-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-288369-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-288373-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực của kết quả trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũ).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-CMU-288372-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thời hạn: 03 năm).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

8
28