Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: 3
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế và Phòng PC13 thuộc Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc gửi qua địa chỉ thư điện tử (Email) của Phòng ĐKKD và nộp bản chính thức khi đến nhận hồ sơ ĐKKD
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trường hợp chuyển đi: Hai (02) bộ hồ sơ ĐKKD của HTX gửi cho HTX và cơ quan ĐKKD nơi HTX chuyển đến; Trường hợp chuyển đến: Giấy chứng nhận ĐKKD
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hợp tác xã hoặc người được ủy quyền: Nộp hồ sơ hợp lệ và chính xác theo quy định của pháp luật tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KH-ĐT hoặc gửi qua địa chỉ thư điện tử (Email) của Phòng ĐKKD và phải nộp bản chính thức khi đến kết quả. Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nhận Giấy biên nhận tại Phòng ĐKKD; nộp đủ lệ phí theo quy định. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gọi tắt là GCNĐKKD) tại Phòng ĐKKD và ký nhận vào Phiếu trả kết quả trong trường hợp chuyển đến; nhận hồ sơ ĐKKD và ký nhận vào Giấy biên nhận đã nhận đủ hồ sơ trong trường hợp chuyển đi
Bước 2: Phòng ĐKKD: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải tiến hành cấp đổi GCNĐKKD hoặc trao lại đầy đủ hồ sơ ĐKKD cho hợp tác xã. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phải thông báo rõ nội dung bằng văn bản cho HTX trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hợp tác xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh mới trong thời hạn 7 ngày ngày làm việc đối với nơi đăng ký kinh doanh cùng tỉnh hoặc 15 ngày ngày làm việc đối với nơi đăng ký kinh doanh ở tỉnh khác, kể từ ngày nhận hồ sơ
- Thông báo về đăng ký kinh doanh;
- Quyết định của Ban quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi ĐKKD;
- Hồ sơ ĐKKD của HTX được niêm phong do cơ quan ĐKKD nơi HTX đã chuyển đi gửi đến (trường hợp chuyển đến)
Trường hợp người được ủy quyền nộp hồ sơ thì phải xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nộp văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2 Thông tư 05/2005/TT- BKH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Bình
Số hồ sơ:
3
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22