Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCA-002310-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công an
Lĩnh vực thống kê: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ tạm trú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ng¬ười đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn
Khi đi phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú để đối chiếu.
Học sinh, sinh viên, học viên ở trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên, nếu từng người có nhu cầu đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú riêng thì được cấp riêng; trường hợp không có nhu cầu cấp riêng sổ tạm trú thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị đăng ký tạm trú, kèm theo danh sách và được ghi vào sổ đăng ký tạm trú. Danh sách bao gồm các thông tin cơ bản từng cá nhân: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi cư trú trước khi đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận sổ tạm trú tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả sổ tạm trú cho người đến nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
Bản khai nhân khẩu (đối với nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên)
Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở):
a) Có một trong các loại giấy tờ sau đây:
* Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ sau đây:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hoá giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;
- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);
- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;
- Giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;
- Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.
* Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là các loại hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà của cá nhân phải có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã);
* Giấy tờ của cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26 của Luật Cư trú:
- Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;
- Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mà sống tại cơ sở tôn giáo.
* Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã là nhà ở đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
b) Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giấy tờ trên
Đối với trường hợp thuê, mượn,. ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì khi đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01)
Tải về
Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Nếu cấp sổ tạm trú phải nộp Lệ phí đăng ký cư trú, không quá 15.000đ/lần cấp đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh. Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [44]
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký thành lập đối với doanh nghiệp tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Bình Thuận
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Thuận
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp tiếp nhận thành viên mới - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp do chuyển nhượng phần vốn góp - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp do thừa kế - Bình Thuận
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Trường hợp Cổ đông sáng lập không thanh toán đủ sổ cổ phần đã đăng ký mua - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Trường hợp chuyển nhượng cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Hợp danh - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh - Bình Thuận
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Tách công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Chia công ty cổ phần - Bình Thuận
Tách công ty cổ phần - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty cổ phần - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty cổ phần - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Bình Thuận
Chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần - Bình Thuận
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Bình Thuận
Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Bình Thuận
TTHC đang xem
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã - Bộ Công an
Số hồ sơ:
B-BCA-002310-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công an
Lĩnh vực:
Cư trú
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22