Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-002212-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Hoá chất
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hoá chất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bước 2: Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục Hóa chất cấp giấy phép cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép
Bước 4: Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy phép kinh doanh Vật liệu nổ công nghiệp
Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, có ngành nghề phù hợp ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu do lãnh đạo ký, nêu rõ nhu cầu, thời gian thực hiện
Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh Vật liệu nổ công nghiệp
Báo cáo số lượng Vật liệu nổ công nghiệp đã xuất khẩu, nhập khẩu trong năm kế hoạch
Bản sao công chứng Hợp đồng mua Vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài, và Hợp đồng bán Vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước
Đối với trường hợp xuất khẩu (tái xuất) Vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp dầu khí nước ngoài - Bản sao công chứng Hợp đồng mua Vật liệu nổ công nghiệp từ doanh nghiệp nước ngoài và bản sao công chứng Hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp nước ngoài khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp
Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-002212-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24