Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-034067-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xúc tiến thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại
Bước 2: Cục Xúc tiến thương mại xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Cục Xúc tiến thương mại xem xét xác nhận cho phép Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Thương nhân gửi văn bản thông báo cho Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Cục Xúc tiến thương mại chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại
Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định
Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương nhân
Hình ảnh sản phẩm khuyến mại
Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng
Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có)
Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu)
Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng
Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại
Tải về
Thể lệ chương trình khuyến mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-034067-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22