Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-034073-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Xúc tiến thương mại
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xúc tiến thương mại (Phòng Quản lý Xúc tiến thương mại)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nộp văn bản đăng ký trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Bước 2: Cục Xúc tiến thương mại kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của văn bản. Trường hợp không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh
Bước 3: Trường hợp đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc, Cục Xúc tiến thương mại xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản cho thương nhân, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do
Bước 4: Thương nhân nhận văn bản xác nhận trực tiếp tại Cục Xúc tiến thương mại hoặc bằng đường bưu điện
Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/N Đ-CP - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-034073-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]

0
26