Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-034074-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương (Bộ phận quản lý nhà nước về XTTM)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương
Bước 2: Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc, Sở Công Thương xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản cho thương nhân, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do
Bước 4: Thương nhân nhận văn bản xác nhận trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc bằng đường bưu điện
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo mẫu
Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Hình ảnh sản phẩm khuyến mại
Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng
Bản san Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có)
Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu)
Danh sách các địa điểm tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng (nếu có)
Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có)
Các giấy tờ khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký thực hiện khuyến mại – Mẫu KM-2
Thể lệ chương trình khuyến mại – Mẫu KM-3
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-034074-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP - Bộ Công Thương
Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Công Thương
Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Tiền Giang
Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bình Định
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh - Bình Dương
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bắc Ninh
Thủ tục xác nhận/không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo tham gia chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh - Kiên Giang
Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đối với chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo tham gia chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh - Kiên Giang
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bà Rịa - Vũng Tàu

0
26