Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-034079-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương (Bộ phận quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 01/11 của năm trước năm tổ chức (trong trường đăng ký theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Mục 3 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương
Bước 2: Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn quy định, Sở Công Thương xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản cho thương nhân, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do
Bước 4: Thương nhân nhận văn bản xác nhận trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc bằng đường bưu điện
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại – Mẫu HCTL-1
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-034079-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24