Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-047809-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: -Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện
Bước 2: Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 4: Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân
Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp
Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài đối với thương nhân nước ngòai là các tổ chức kinh tế
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện
Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-047809-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [18]
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Đồng Nai
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Đồng Nai
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Thái Nguyên
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương - Hải Dương
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương - Hải Dương
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - An Giang
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bắc Ninh
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - TP Hồ Chí Minh
Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài - Kiên Giang
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bắc Ninh
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội - Hà Nội

0
31