Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-047831-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện
Bước 2: Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 4: Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đến một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác
Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài
Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu)
Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký Văn phòng đại diện ở địa phương cũ (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm a, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngòai được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm b, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại theo quy định tại điểm c, khỏan 1, điều 11, Nghị định 72/2006/NĐ-CP)
Số bộ hồ sơ: 01(bộ chính) và 01 (bộ photo)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-047831-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [20]
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Thái Nguyên
Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương - Hải Dương
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ) - An Giang
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bắc Ninh
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Đồng Nai
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện từ tỉnh khác đến Đồng Nai) - Đồng Nai
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (đổi tên gọi, nơi đăng ký thành lập, lĩnh vực hoạt động, thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài) - Đồng Nai
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) - Đà Nẵng
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác, thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài) - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến phạm vi các khu chế xuất và công nghiệp) - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương - Hải Dương
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương này đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương khác) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện) - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội - Hà Nội

0
36