Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-048750-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Phòng Quản lý - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ giám định trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương; Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ, Sở ghi giấy biên nhận và hẹn thời gian trả lời cho thương nhân
Bước 2: Sở kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở thông báo bằng văn bản cho thương nhân
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở thẩm tra nội dung hồ sơ. Trường hợp chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Sở thông báo việc chấp thuận đăng ký cho thương nhân bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối
Bước 4: Tổ chức nhận thông báo trực tiếp tại Sở hoặc bằng đường bưu điện. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận, thương nhân mang con dấu nghiệp vụ của mình đến Sở để đăng ký vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 259 của Luật Thương mại
Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hoá, dịch vụ đó
Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu MĐ-1 kèm theo)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký (ghi theo mẫu Đăng ký con dấu kèm theo)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ
Tải về
Mẫu dấu nghiệp vụ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
29