Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-059974-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi thương nhận dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh
Bước 2: Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Sở Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận
Bước 4: Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại tại Sở hoặc bằng đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm
Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu)
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam
Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng)
Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký nhượng quyền thương mại trong nước 4.000.000đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-059974-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Bộ Công Thương
Xóa Đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại - An Giang
Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Bình Dương
Chấp thuận đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Bình Dương
Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước - Bắc Ninh
Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Cần Thơ
Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Điện Biên
Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Điện Biên
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Đồng Nai
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Hải Dương
Thủ tục Cấp Giấy Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Kiên Giang
Sửa đổi, bổ sung và cấp lại đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Quảng Bình
Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Bà Rịa - Vũng Tàu
Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền trong nước - Bộ Công Thương
Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Cần Thơ
Cấp giấy đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Quảng Trị

0
17