Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-175518-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tiết điện lực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tiết điện lực
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận, thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực đến Cục Điều tiết điện lực trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Bước 2: Căn cứ số lượng và yêu cầu cụ thể, Cục Điều tiết điện lực tổ chức Lớp Tập huấn, đào tạo và sát hạch Kiểm tra viên điện lực. Cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả sát hạch cho những người sát hạch đạt yêu cầu
Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc Cục Điều tiết điện lực cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho những cá nhân có hồ sơ hợp lệ. Trong vòng 3 ngày làm việc gửi công văn trả lời và nêu rõ lý do đối với những trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận thẻ Kiểm tra viên điện lực trực tiếp tại Cục Điều tiết điên lực hoặc qua đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương:
+ Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành về điện
+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 05 năm trở lên
+ Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Nắm vững các quy trình, quy phạm kỹ thuật về điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra
+ Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan
Tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực:
+ Có trình độ trung cấp chuyên ngành về điện trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; trình độ trung cấp chuyên ngành điện hoặc công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện; Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện, phân phối điện và kinh doanh điện từ ba năm trở lên; Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện
+ Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra
+ Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan
Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực
Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, quyết định nâng bậc lương công nhân
Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực
02 ảnh cỡ 2 x 3 cm
Bản khai quá trình công tác có xác nhận của đơn vị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-175518-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]
Cấp lại Thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ - Bộ Công Thương
Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng - Bộ Công Thương
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng - Bộ Công Thương
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng - Bình Phước
Cấp lại Thẻ Kiểm tra viên điện lực (trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ) - Bình Dương
Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực - Bình Dương
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Điện Biên
Thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực các Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện khi hết hạn - Kiên Giang
Thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực các Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện khi bị mất, bị hỏng - Kiên Giang
Thủ tục cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực các đơn vị điện lực khi bị mất, bị hỏng - Kiên Giang
Thủ tục cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực các đơn vị điện lực khi hết hạn - Kiên Giang
Thủ tục cấp mới thẻ Kiểm tra viên điện lực các Kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện - Kiên Giang
Thủ tục cấp mới thẻ kiểm tra viên điện lực các đơn vị điện lực - Kiên Giang
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Bạc Liêu
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng sử dụng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương cấp tỉnh trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng- Bộ Công Thương

0
23