Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-254463-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hoá chất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bước 2: Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phải thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ (chỉ yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh nội dung hồ sơ 01 lần duy nhất
Bước 3: Cục Hóa chất giải quyết cấp giấy phép cho tổ chứctrong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ . Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không cấp giấy phép
Bước 4: Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Được Thủ tướng Chính phủ cho phép
- Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được xuất nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với các tổ chức, cá nhân của quốc gia thành viên của Tổ chức cấm vũ khí hóa học
- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp và có giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, mã số thuế xuất nhập khẩu
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa là hóa chất độc hại do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký mã số thuế: Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính; bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
Hợp đồng hoặc Giấy cam kết (thoả thuận, ghi nhớ) về việc xuất khẩu, nhập khẩu
Chậm nhất 45 ngày, trước khi thực hiện việc xuất khẩu (nhập khẩu), doanh nghiệp nộp thông báo về xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1 để làm thủ tục thông báo với tổ chức Công ước
Khi được yêu cầu, mọi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 1 phải chấp hành nghiêm túc việc kiểm chứng số liệu xuất khẩu, nhập khẩu do Tổ chức Công ước hoặc Bộ Công nghiệp phối hợp cùng Cơ quan quốc gia Việt Nam tiến hành
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghi cấp Giấy phép xuất nhập khẩu hoá chất Bảng 1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) hóa chất Bảng 1 - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-254463-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22