Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-254486-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp qua mạng Internet
- Nộp trực tiếp
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thư số (có thời hạn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức có nhu cầu được cấp Chứng thư số nộp bộ hồ sơ theo yêu cầu cho Cục TMĐT và CNTT, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bước 2: Cán bộ có trách nhiệm triển khai việc tạo gói thông tin chứng thực và cập nhật dữ liệu chứng thực số
Bước 3: Cục TMĐT và CNTT phân phối chứng thực số: chuyển giao thiết bị, khóa bí mật, hướng dẫn sử dụng cho thuê bao
Bước 4: Thu nhận phản hồi của thuê bao
Đối với trường hợp nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bao gồm:
- Giấy đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu Phụ lục số 1 (Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập của tổ chức quản lý thuê bao (*) đối với hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số lần đầu (không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương)
Đối với trường hợp nộp qua mạng bao gồm:
- Bản khai điện tử yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức, cá nhân
- Bản scan từ bản gốc quyết định thành lập của tổ chức quản lý thuê bao đối với hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số lần đầu (không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp chứng thư số
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng thư số - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-254486-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23