Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-254488-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thư số được gia hạn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức có nhu cầu được gia hạn Chứng thư số nộp bộ hồ sơ theo yêu cầu cho Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bước 2: Cán bộ có trách nhiệm triển khai việc tạo gói thông tin chứng thực và cập nhật dữ liệu chứng thư số
Bước 3: Phân phối chứng thực số: Cục chuyển giao thiết bị, khóa bí mật, hướng dẫn sử dụng cho thuê bao
Bước 4: Thu nhận phản hồi của thuê bao
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng thư số được đề nghị gia hạn phải bảo đảm còn thời hạn sử dụng ít nhất là 30 ngày
Đối với trường hợp nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bao gồm:
- Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số của thuê bao, có xác nhận của tổ chức quản lý thuê bao theo mẫu Phụ lục số 2 (Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Đối với trường hợp nộp qua mạng bao gồm:
- Bản khai điện tử yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức, cá nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Chứng thư số - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-254488-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

2
37