Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-265732-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi
- Doanh nghiệp nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09 đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đồng thời, doanh nghiệp: niêm yết công khai Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tranh thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên một tờ báo trung ương trong 03 số báoliên tiếp
Bước 2: Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:
- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc, công bố trên trang thông tin điện tử của Cục
Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi:
- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và thông báo đến các Sở Công Thương trên toàn quốc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:
- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
- Quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty nếu là công ty TNHH một thành viên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh.
- 03 số báo liên tiếp của một tờ báo trung ương mà doanh nghiệp đã đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi:
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp - Bộ Công thương
Số hồ sơ:
B-BCT-265732-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Cạnh tranh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
14