Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-BS142-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở hoạt động hóa chất lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương huấn luyện (đối với cán bộ quản lý), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
Bước 2: Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch huấn luyện (nếu có), kiểm tra cho cơ sở
Bước 4: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT cho người kiểm tra đạt yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
- Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu)
Danh sách người đề nghị được huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
Hai (02) ảnh (cỡ 2×3 cm) của người trong danh sách gười đề nghị được huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách các đối tượng tham gia huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Tải về
Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Tải về
Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Tải về
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất - Bộ Công thương
Số hồ sơ:
B-BCT-BS142-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19