Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-BS276
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép của Bộ Công Thương
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (gửi qua đường bưu điện) đến Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ); địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bước 2: - Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở (nếu cần) và ra quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá 03 năm.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ hoặc không đồng ý cấp phép, Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ hoặc nêu rõ lý do không chỉ định.
Giấy đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo mẫu quy định;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm;
Danh sách thử nghiệm viên đáp ứng yêu cầu theo quy định;
Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường đăng ký chỉ định theo quy định;
Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm;
Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng yêu cầu khác theo quy định (nếu có);
Chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm do tổ chức công nhận cấp (nếu có);
Kết quả hoạt động thử nghiệm đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-BS276
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20