Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-BS47
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục năng lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
- Địa chỉ: Tổng cục Năng lượng, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức thử nghiệm muốn tham gia hoạt động thử nghiệm để dán nhãn phải lập hồ sơ đăng ký gửi về Tổng cục Năng lượng
Bước 2: Tổng cục Năng lượng tiến hành Đánh giá chỉ định Tổ chức thử nghiệm
Bước 3: Tổng cục Năng lượng trình Bộ Công Thương ra quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm được phép thử nghiệm các phương tiện thiết bị tham gia chương trình dán nhãn
Bước 4: Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Tổng cục Năng lượng thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức thử nghiệm
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức thử nghiệm độc lập có đủ năng lực nằm trong hệ thống VILAS, được công nhận theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 hoặc các Tổ chức thử nghiệm nước ngoài đã được công nhận bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thoả ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC)
- Tổ chức thử nghiệm chưa được công nhận theo tiêu chuẩn của hệ thống VILAS, TCVN ISO/IEC 17025 nhưng có đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng, bao gồm:
a) Có nhân viên thử nghiệm được đào tạo đúng chuyên ngành kỹ thuật đối với phương tiện, thiết bị thử nghiệm
b) Có thiết bị thí nghiệm đảm bảo hoạt động tốt, được bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn đúng theo quy định và đủ độ chính xác để thực hiện các chỉ tiêu thử nghiệm
c) Có đầy đủ các trang thiết bị phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn thử nghiệm
d) Có đầy đủ các quy trình, hướng dẫn công việc thử nghiệm
đ) Lập và lưu trữ các hồ sơ cần thiết như hồ sơ đào tạo nhân viên thử nghiệm, hồ sơ theo dõi việc kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị thử nghiệm, hồ sơ kết quả hoạt động thử nghiệm (nếu có)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo Thông tư 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009
Bản đăng ký chỉ định tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng theo mẫu (Phụ lục 2)
Danh sách thử nghiệm viên theo mẫu (Phụ lục 3)
Danh mục các tài liệu, tiêu chuẩn, quy trình thử nghiệm theo mẫu (Phụ lục 4)
Mẫu phiếu, báo cáo thử nghiệm
Các tài liệu, chứng chỉ làm bằng chứng (nếu có)
Kết quả hoạt động thử nghiệm trong một năm gần nhất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký chỉ định phòng thử nghiệm dán nhãn năng lượng theo mẫu (Phụ lục 2 thông tư 07/2012/TT-BCT)
Tải về
Danh mục các tài liệu, tiêu chuẩn, quy trình thử nghiệm theo mẫu (Phụ lục 4 thông tư 07/2012/TT-BCT)
Tải về
Danh sách thử nghiệm viên theo mẫu (Phụ lục 3 thông tư 07/2012/TT-BCT)
Tải về
Mẫu phiếu/báo cáo thử nghiệm: Mẫu phiếu của Tổ chức thử nghiệm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉ định tổ chức thử nghiệm - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-BS47
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37