Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-BS495
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp qua mạng Internet;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thư số được gia hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/tổ chức có nhu cầu được gia hạn Chứng thư số nộp bộ hồ sơ theo yêu cầu cho Cục TMĐT và CNTT, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bước 2: Cán bộ có trách nhiệm triển khai việc tạo gói thông tin chứng thực và cập nhật dữ liệu chứng thư số;
Bước 3: Phân phối chứng thực số: Cục chuyển giao thiết bị, khóa bí mật, hướng dẫn sử dụng cho thuê bao;
- Thu nhận phản hồi của thuê bao.
Đối với trường hợp nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bao gồm:
- Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số của thuê bao, có xác nhận của tổ chức quản lý thuê bao theo mẫu Phụ lục số 2 (Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Đối với trường hợp nộp qua mạng bao gồm:
- Bản khai điện tử yêu cầu gia hạn dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức, cá nhân.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn chứng thư số - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-BS495
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36