Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-BS498
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp qua mạng Internet;
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thư số (có thời hạn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có gửi bộ hồ sơ yêu cầu thu hồi Chứng thư số của thuê bao qua văn bản cho Cục TMĐT và CNTT, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Bước 2: Cán bộ có trách nhiệm triển khai kiểm tra và thẩm định bộ hồ sơ hợp lệ của cá nhân hoặc tổ chức;
Bước 3: Cán bộ có trách nhiệm cập nhật dữ liệu chứng thư số;
Bước 4: Cục TMĐT và CNTT thông báo về việc thu hồi chứng thư số cho thuê bao.
Đối với trường hợp nộp hồ sơ giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bao gồm:
- Giấy đề nghị thu hồi chứng thư số của thuê bao có xác nhận của tổ chức quản lý thuê bao theo mẫu Phụ lục số 5 (Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).
Đối với trường hợp nộp qua mạng bao gồm:
- Bản khai điện tử yêu cầu thu hồi chứng thực chữ ký số của tổ chức, cá nhân.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không thu phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi chứng thư số - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-BS498
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36