Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-BS591
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục năng lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức thử nghiệm muốn tham gia hoạt động thử nghiệm để dán nhãn phải lập hồ sơ đăng ký gửi về Tổng cục Năng lượng.
Bước 2: Tổng cục Năng lượng tiến hành Đánh giá chỉ định Tổ chức thử nghiệm.
Bước 3: Tổng cục Năng lượng trình Bộ Công Thương ra quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm được phép thử nghiệm các phương tiện thiết bị tham gia chương trình dán nhãn.
Bước 4: Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Tổng cục Năng lượng thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức thử nghiệm.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo Thông tư 08/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
Bản đăng ký chỉ định tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng theo mẫu (Phụ lục 2).
Danh sách thử nghiệm viên theo mẫu (Phụ lục 3).
Danh mục các tài liệu, tiêu chuẩn, quy trình thử nghiệm theo mẫu (Phụ lục 4).
Mẫu phiếu, báo cáo thử nghiệm.
Các tài liệu, chứng chỉ làm bằng chứng (nếu có).
Kết quả hoạt động thử nghiệm trong một năm gần nhất (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
38