Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGD-021913-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Dự kiến 10 ngày không kể ngày nghỉ (thời gian dự kiến)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 300.000đ (ba trăm nghìn đồng chẵn)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hồ sơ:
B-BGD-021913-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18