Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGD-032612-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở giáo dục và đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Sở giáo dục và đào tạo thẩm định các điều kiện và ra quyết định (riêng đối với các trung tâm thuộc quyền quản lý của các trường đại học, cao đẳng thì do các trường này thẩm định và ra quyết định cấp phép)
Tờ trình về việc đăng ký, cấp phép
Lập danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
Bản thống kê, giải trình về chủng loại, số lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu phục vụ cho chương trình đào tạo
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu danh sách đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
Mẫu đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ
Mẫu thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, học liệu phục vụ cho chương trình đào tạo
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ-tin học và chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hồ sơ:
B-BGD-032612-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên - Thái Nguyên
Kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ thực hành trình độ A, B - An Giang
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác theo chương trình giáo dục thường xuyên - Bình Định
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bổi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác… theo chương trình giáo dục thường xuyên - Bắc Giang
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - Kiên Giang
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác … theo chương trình giáo dục thường xuyên - Bắc Ninh
Giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ - Lâm Đồng

0
23