Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-005868-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng hải Việt Nam.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản gửi lấy ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công bố mở cảng biển.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam: Sau khi hoàn thành việc xây dựng cảng biển, chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công bố mở cảng biển tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam
Giải quyết thủ tục: - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ (thông báo trả lại hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ về nội dung, thủ tục);
- Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ;
- Cục Hàng hải Việt Nam làm văn bản gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển;
- Tổng hợp ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công bố mở cảng biển.
Văn bản đề nghị công bố mở cảng biển (trong đó nêu rõ tên, vị trí cảng, vùng đón trả hoa tiêu, loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động)
Biên bản nghiệm thu để đưa công trình cảng đã hoàn thành xây dựng vào sử dụng (có kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đúng và mặt cắt ngang công trình cảng. Đối với cảng dầu khí ngoài khơi không yêu cầu bản vẽ mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng)
Biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát chướng ngại vật tại mặt đáy vùng nước trước cầu cảng, trừ cảng dầu khí ngoài khơi
Thông báo hàng hải về luồng cảng biển và vùng nước trước cầu cảng kèm theo bình đồ (đối với cảng dầu khí ngoài khơi, thông báo hàng hải về vùng an toàn khu vực cảng dầu khí ngoài khơi)
Văn bản chứng nhận công trình cảng biển đủ điều kiện bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền
Văn bản chứng nhận công trình cảng biển đủ điều kiện phòng, chống cháy, nổ của cơ quan cthẩm quyền
Văn bản chứng nhận đủ điều kiện về an ninh cảng biển của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố mở cảng biển - Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ:
B-BGT-005868-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25