Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-006138-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng hải và đại diện của Cảng vụ Hàng hải;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ Hàng hải, Đại diện cảng vụ hàng hải;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cảng vụ Hàng hải hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải
Thời hạn giải quyết: Chậm nhấtm 01 giờ kể từ khi chủ tàu đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lệnh điều động
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ đề nghị: Người làm thủ tục nộp hồ sơ đề nghị tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải hoặc tại Văn phòng đại diện Cảng vụ Hàng hải (nơi tàu vào)
Giải quyết thủ tục: - Cảng vụ Hàng hải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp phép cho tàu vào cảng;
- Trường hợp chưa đủ hoặc có sai lệch, yêu cầu người làm thủ tục bổ sung cho đầy đủ;
- Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tàu phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định
Thời hạn làm thủ tục của chủ tàu: chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng
Các giấy tờ phải nộp (bản chính)
- 01 bản khai chung;
- 01 Danh sách thuyền viên;
- 01 Danh sách hành khách (nếu có)
- Giấy phép rời cảng cuối cùng.
Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính)
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền;
- Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định;
- Sổ thuyền viên;
- Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định;
- Đối với các loại tàu thuyền khác, giấy tờ phải nộp và xuất trình thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí bảo đảm an toàn hàng hải Tìm hiểu tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tàu chính
Phí hoa tiêu (nếu sử dụng hoa tiêu) Tìm hiểu tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tàu chính
Phí Trọng tải Tìm hiểu tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tàu chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa vào cảng biển - Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ:
B-BGT-006138-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21