Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-008304-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý đường bộ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Khu Quản lý đường bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ đề nghị: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Khu Quản lý đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam
Giải quyết thủ tục: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Khu quản lý đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp đăng ký, biển số cho chủ phương tiện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra
Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính)
Giấy cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính)
Bản photocopy Chứng chỉ kiểm định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số 150.000 đ/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
9