Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-013344-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Phòng quản lý phương tiện và người lái các Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ đề nghị: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải
Giải quyết thủ tục: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ phương tiện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đến làm thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng phải mang theo Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan tổ chức), hoặc Giấy chứng minh nhân dân và sổ đăng ký hộ khẩu (nếu là cá nhân)
Xe máy chuyên dùng không có Hồ sơ gốc, phải được thông báo công khai sau 07 ngày, nếu không có tranh chấp thì chủ phương tiện mới được cấp đăng ký, biển số và sau 01 năm kể từ ngày cấp đăng ký, biển số mới đươc sang tên đổi chủ, cầm cố, thế chấp
Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính)
Giấy cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính)
Bản photocopy Chứng chỉ kiểm định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý - Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ:
B-BGT-013344-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
8