Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-026747-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đó
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Sở Giao thông vận tải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân cấp cho cơ quan quản lý giao thông cấp dưới thực hiện việc đăng ký phương tiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản xác nhận của Cục Cảnh sát giao thông đường thuỷ, cơ quan đăng ký phương tiện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa cho tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Chủ phương tiện nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Giải quyết: Cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;
+ 02 ảnh 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.
Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa không thuộc diện đăng kiểm
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 70.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trong trường Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác - Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ:
B-BGT-026747-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [13]
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện bị mất vì các lý do khác - Thái Nguyên
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Đối với chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký phương tiện) - Bắc Giang
Xóa Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa - Bắc Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy - Đồng Nai
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác - Kiên Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu - Quảng Ninh
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) - Bắc Giang
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) - Bắc Giang
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Đối với chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký phương tiện) - Bắc Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị mất do chìm đắm hoặc bị cháy) - Bắc Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện bị mất vì các lý do khác) - Bắc Giang

0
19