Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-033487-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Chi cục đăng kiểm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ đề nghị: Chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa phục hồi phương tiện nộp hồ sơ tại Chi cục trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Giải quyết thủ tục: Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, tiến hành kiểm tra tại hiện trường và cấp Giấy chứng nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thoả mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 5801:2005, 2008 TCVN 7094:2002, TCVN 7061:2002, TCVN 6282:2003, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, TCVN 7282:2003, TCVN 7283:2003, 22TCN 264-06, 22TCN 323-04, 22TCN 233-06, 22TCN 239-06, 22TCN 243-06, 22TCN 244-06
Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính)
Hồ sơ kỹ thuật phương tiện (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 20.000 đồng/01 Giấy chứng nhận
Phí kiểm định Biểu phí ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
31