Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-235555-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam; hoặc
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ TTHC: Chủ sở hữu phương tiện nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký lần đầu cho phương tiện đến Cục Đường sắt Việt Nam
Giải quyết TTHC: - Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ;
+ Nếu tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính thì thông báo ngay bằng văn bản cho chủ phương tiện biết để bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho phương tiện giao thông đường sắt. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phương tiện có nguồn gốc hợp pháp
Phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (dùng cho phương tiện đăng ký lần đầu) theo mẫu
Bản sao do doanh nghiệp tự sao y và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực trước pháp luật đối với hợp đồng mua bán hoặc sản xuất phương tiện (hoặc hoá đơn mua bán phương tiện), hoặc bản sao do doanh nghiệp tự sao y và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực trước pháp luật đối với quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền. Riêng phương tiện nhập khẩu phải có thêm bản chính tờ khai hải quan dùng cho hàng nhập khẩu
Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện do cơ quan đăng kiểm cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (dùng cho phương tiện đăng ký lần đầu).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 120.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ:
B-BGT-235555-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực:
Đường sắt
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25