Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BGT-235555-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực thống kê: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải Pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ TTHC: Chủ sở hữu phương tiện giao thông đường sắt trước khi đưa phương tiện ra khai thác, vận dụng trên đường sắt nộp hồ sơ đề nghị đăng ký lần đầu phương tiện đến Cục Đường sắt Việt Nam
Giải quyết TTHC: - Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ
+ Nếu tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính phải thông báo ngay bằng văn bản cho chủ phương tiện biết để bổ sung hồ sơ
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện giao thông đường sắt theo mẫu
Một trong các loại giấy tờ sau đây:
+ Bản chính (hoặc bản sao hợp lệ) hợp đồng mua bán, sản xuất phương tiện (hoặc hoá đơn mua bán phương tiện)
+ Bản sao hợp lệ quyết định điều chuyển phương tiện hoặc bản kê khai chủng loại phương tiện đang sử dụng do người đại diện chủ sở hữu (hoặc người được ủy quyền) theo quy định của pháp luật ký.
Đối với phương tiện nhập khẩu phải có thêm bản chính tờ khai hải quan dùng cho hàng nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện do Cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp và đang còn hiệu lực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 120.000 VNĐ/Giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lần đầu phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ:
B-BGT-235555-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính:
Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực:
Đường sắt
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19