Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-008120-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Rà soát: Rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về MSMV theo QĐ 15/2006/QĐ-BKHCN hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng của DN (trường hợp tự xin ngừng)
Thẩm định: Thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch
Công văn xin ngừng sử dụng
Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của Doanh nghiệp (nếu có)
Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng
Giấy chứng nhận sử dụng Mã số mã vạch cũ đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thu hồi mã số, mã vạch - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-008120-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23