Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-108365-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định
+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
+ Trong trường hợp không cấp chứng chỉ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Giấy chứng nhận sức khỏe
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Có (chờ văn bản hướng dẫn)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-108365-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
42