Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-180594-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc vận hành thiết bị chiếu xạ nộp hồ sơ cho Cục ATBXHN
Bước 2: Cục ATBXHN xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:
+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục ATBXHN trình Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ).
+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Bộ KHCN cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Đơn đề nghị
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn
Phiếu khai báo máy gia tốc, máy phát nơtron
Báo cáo đánh giá an toàn
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo máy gia tốc, máy phát nơtron. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của máy gia tốc, máy phát nơtron
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn và nhân viên đảm nhiệm công việc được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn, bao gồm: trang bìa chính, trang bìa phụ và nội dung báo cáo
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo máy gia tốc
Tải về
Phiếu khai báo máy phát nơtron
Tải về
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ tráh an toàn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 100.000 đồng
Phí thẩm định an toàn Máy gia tốc sử dụng trong sản xuất chất phóng xạ và máy gia tốc khác 15.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Máy gia tốc sử dụng trong xạ trị 15.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị dùng nguồn phóng xạ 35.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị xạ trị áp sát suất liều cao 10.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị xạ trị nông 3.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị xạ trị từ xa dùng nguồn phóng xạ 12.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Vận hành máy gia tốc dùng để chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu 30.000.000 đồng/1 thiết bị
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-180594-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21