Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-181981-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ địa phương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ địa phương hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:
+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đơn đề nghị
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Báo cáo đánh giá an toàn
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/2010/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo thiết bị X-quang
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng
Phí thẩm định an toàn Hệ thiết bị PET/CT 12.00.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị đo mật độ xương 2.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường 2.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính 6.000.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị X-quang chụp răng 1.500.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị X-quang chụp vú 1.500.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị X-quang di động 1.500.000 đồng/1 thiết bị
Phí thẩm định an toàn Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình 4.000.000 đồng/1 thiết bị
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-181981-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29