Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-209669-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu trí tuệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoặc Nộp qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và lệ phí duy trì hiệu lực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chấp nhận duy trì hiệu lực văn bằng và ghi nhận vào Sổ đăng bạ quốc gia về sáng chế; Thông báo từ chối duy trì hiệu lực văn bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu: yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Bước 2: Xử lý yêu cầu:
+ Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế.
+ Trường hợp yêu cầu có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối duy trì hiệu lực văn bằng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.
- Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.
Công văn yêu cầu duy trì của chủ văn bằng
Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện)
Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế - 2 năm đầu: 300.000 đồng. - Năm thứ 3, năm thứ 4: 480.000 đồng. - Năm thứ 5, năm thứ 6: 780.000 đồng. - Năm thứ 7, năm thứ 8: 1.200.000 đồng. - Năm thứ 9, năm thứ 10: 1.800.000 đồng. - Năm thứ 11 - năm thứ 13: 2.520.000 đồng. - Năm thứ 14 - năm thứ 16: 3.300.000 đồng. - Năm thứ 17 - năm thứ 20: 4.200.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-209669-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Sở hữu trí tuệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29