Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-BS147
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng chứng nhận Giải thưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường liên quan, sinh học, khoa học tự nhiên khác; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cho Quỹ
Bước 2: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ
Bước 3: Quỹ thông báo tới nhà khoa học là tác giả công trình khoa học được trao giải thưởng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tác giả được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
- Được tổ chức, cá nhân đề cử hoặc tự ứng cử và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định.
- Có công trình khoa học được xét tặng đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Được thực hiện tại Việt Nam;
+ Công bố trước ít nhất một (01) năm và không quá năm (05) năm trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (tính theo thời điểm công bố của tạp chí);
+ Được đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;
+ Không vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
- Có đóng góp quan trọng nhất đối với công trình khoa học được xét tặng Giải thưởng.
- Không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.
Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Bài báo công bố công trình khoa học
Thuyết minh công trình khoa học
Lý lịch khoa
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước)
Các tài liệu có liên quan khác (nếu có). Trường hợp hồ sơ được lựa chọn xem xét tại Hội đồng Giải thưởng, tác giả được xem xét trao Giải thưởng phải bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-BS147
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35