Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKH-234223-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng kí kinh doanh (SKHĐT)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học công nghệ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ
Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí
Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của thủ trưởng tổ chức khoa học công nghệ
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong những lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thủ trưởng tổ chức khoa học công nghệ và các chức danh quản lý khác đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong những lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định của từng địa phương, không quá 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hồ sơ:
B-BKH-234223-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
64