Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKH-BS209
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định và công nhận giảng viên về đấu thầu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính và đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: daotaodauthau@mpi.gov.vn
Thời hạn giải quyết: Hội đồng thẩm định hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đăng ký giảng viên đấu thầu trong thời gian 10 ngày làm việc. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Hội đồng thẩm định, Cục Quản lý đấu thầu có trách nhiệm ban hành Quyết định công nhận giảng viên đấu thầu, trường hợp không công nhận giảng viên phải thông báo lý do không đáp ứng. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định công nhận giảng viên Cục Quản lý đấu thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin giảng viên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận giảng viên hoặc văn bản thông báo không đáp ứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đăng ký giảng viên đấu thầu lập 02 bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 13 của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT:
- Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;
- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ;
- Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
Đơn đề nghị đăng ký giảng viên đấu thầu theo Mẫu số 8 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT;
Lý lịch khoa học lập theo Mẫu số 9 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT;
02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất;
Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học;
Bản chụp bằng tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ và các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có);
Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
Bản chụp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu;
Bản chụp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
Tài liệu chứng minh số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đấu thầu.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký giảng viên đấu thầu
Tải về
Lý lịch khoa học
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giảng viên về đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hồ sơ:
B-BKH-BS209
Cơ quan hành chính:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24