Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKH-BS210
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định và công nhận tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận giảng viên hoặc văn bản thông báo không đáp ứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: chức lập hồ sơ đề nghị công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận là tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
Bước 3: Thẩm định hồ sơ đăng ký
Bước 4: Công bố kết quả thẩm định
Bước 5: Đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Sơ đồ cơ cấu tổ chức thể hiện rõ có bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên trách về đấu thầu, có nhân sự có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện
Quyết định công nhận cơ sở đào tạo hoặc văn bản thông báo không đáp ứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hồ sơ:
B-BKH-BS210
Cơ quan hành chính:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20