Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-001781-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp trước thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do
Bước 3: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người nước ngoài
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động
Bản sao hợp đồng lao động có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài
Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Không có
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ:
B-BLD-001781-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp - Bắc Giang
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Bắc Ninh
Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Ban quản lý các Khu chế xuất
Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cần Thơ
Gia hạn Giấy phép lao động nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Gia hạn giấy phép lao động - Quảng Bình
Cấp gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Bắc Giang
Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - Bắc Giang
Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bắc Giang
Gia hạn giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bắc Giang

0
22