Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-002806-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Về nộp và tiếp nhận hồ sơ
Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung
Bước 2: Giải quyết của cơ quan thực hiện
Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp đổi giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp dịch vụ được đổi giấy phép khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phải đáp ứng các quy định sau:
- Có vốn pháp định là 5 tỷ đồng; có đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
- Là doanh nghiệp có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quá thời hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi giấy phép thì giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực
Văn bản đề nghị đổi giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại
Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định
Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3, điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao
Giấy tờ xác nhận việc đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đổi giấy phép 2,5 triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ:
B-BLD-002806-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
35