Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-003246-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân xã điều tra thu nhập
Bước 2: Thôn bản lập biên bản đề nghị Ủy ban nhân dân xã
Bước 3: Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thẩm định
Bước 4: Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận hộ nghèo
Đơn, văn bản đề nghị
Giấy chứng nhận hộ nghèo
Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản hội nghị thôn/xóm
Tải về
Kết quả nhận dạng nhanh hộ có khả năng thoát nghèo
Tải về
Kết quả nhận dạng nhanh hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo
Tải về
Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm
Tải về

0
21