Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-052907-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người hoạt động kháng chiến làm bản khai kèm theo bản sao Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã căn cứ các giấy tờ trên để xác nhận bản khai, lập danh sách kèm giấy tờ hồ sơ chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Danh sách và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ:
B-BLD-052907-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]
Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc - Bắc Giang
Lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - TP Hồ Chí Minh
Thủ tục lập Hồ sơ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Quảng Nam
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Quảng Ninh
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

0
32