Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-059602-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho Sở Lao động Thương binh và xã hội địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc
Bước 2: Sở Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp Giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do
Bước 3: Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động thương binh và xã hội cấp và trao cho người nước ngoài
Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu 1)
Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp
Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN.
Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động
03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 4)
(Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
Tải về
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu số 1)
Tải về
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 4)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định Không có
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ:
B-BLD-059602-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [26]
Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Quy trình thụ lý hồ sơ cấp giấy phép lao động - Bắc Ninh
Quy trình thụ lý hồ sơ cấp giấy phép lao động - Bắc Ninh
Cấp Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Bắc Ninh
Cấp đổi giấy phép lao động cho người nước ngoài - Bắc Ninh
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài (đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng) - Ban quản lý các Khu chế xuất
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cần Thơ
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Điện Biên
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Điện Biên
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Điện Biên
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại - Điện Biên
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp mới giấy phép hoạt động lao động đối với trường hợp người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - TP Hồ Chí Minh
Cấp mới giấy phép hoạt động lao động đối với trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - TP Hồ Chí Minh
Cấp phép lao động cho người nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép lao động - Quảng Bình
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài (đã được cấp giấy phép lao động - giấy phép lao động đang còn hiệu lực) có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Quảng Ngãi về trình tự thực hiện - Quảng Ngãi
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bắc Giang
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

0
33