Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-113185-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động thương binh và xã hội nơi trường đặt trụ sở chính
Bước 2: Sở lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề
Bước 3: Sở lao động thương binh và xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề
Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi
Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo
Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định
Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trung tâm
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động
Bảo sao quy chế trung tâm đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt
Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động
Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo
Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ:
B-BLD-113185-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17