Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNG-215105-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Ngoại giao
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự, Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Được giải quyết ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
- Trường hợp Cục Lãnh sự chưa nhận được Sổ đăng ký khai sinh từ cơ quan đại diện chuyển về thì ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Lãnh sự điện xác minh thông tin tại cơ quan đại diện. Cơ quan đại diện trả lời Cục Lãnh sự trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh. Cục Lãnh sự giải quyết trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả trả lời của cơ quan đại diện. Tổng thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: 01 bản chính giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Lãnh sự
Bước 2: Cán bộ lãnh sự kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ để giải quyết; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại
Bước 3: Trong trường hợp cần phải xác minh thì Cục Lãnh sự gửi văn bản đề nghị xác minh tới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Bước 4: Nhận kết quả tại Cục Lãnh sự
Tờ khai (theo mẫu TP/HT-2012-TKCLBCGKS)
Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có)
Phong bì ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận trong trường hợp gửi yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh qua hệ thống bưu chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000VND/bản * Người yêu cầu trả kết quả qua bưu điện ngoài trả lệ phí cấp giấy tờ còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan cấp giấy tờ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại Bộ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao
Số hồ sơ:
B-BNG-215105-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Ngoại giao
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự, Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19